La 5-a Azia 
Kongreso de Esperanto

5-a Azia Kongreso 2008: Ĉefa paĝo

Hejmpaĝo de FEB

Komentoj pri la retpaĝaro? Skribu al A. Giridhar RAO

La 5-a Azia Kongreso de Esperanto okazos en

barato

En Bengaluro, 11-15 de februaro 2008


La Kongresa Temo kaj la Programo

Temo: Federacio Esperanto de Barato bonvenigas vin al la Kongreso en la kunvena halo de la prestiĝa Barata Instituto de Neŭroscienco por 5-taga Azia Kongreso de Esperanto. La temo de la Kongreso estas:

Esperanto en multlingva Azio

La kongresaj sesioj esploros la rolon de Esperanto ĝis nun kaj estonte en la plurlingva azia lingva etoso. La Kongreso ankaŭ plu emfazos la daŭrantan rolon de Esperanto en plifortigado de rilatoj inter aziaj landoj.

La programo

11a de februaro 2008 (Lundo)
14.00: Akcepto de la delegitoj
18.00: Interkona vespero kaj Bankedo

12a de februaro 2008 (Mardo)
10.00 – 12.00 Inaŭguro
13.00 – 14.00 Tagmanĝo
14.00 – 17.00 Fakkunsidoj
19.00 – 21.00 Vespermanĝo kaj distraĵoj

13a de februaro 2008 (Merkredo)
9.00 – 12.00 Fakkunsidoj
12.30 – 13.30 Tagmanĝo
14.00 – 18.00 Duontagaj ekskursoj

14a de februaro 2008 (Ĵaŭdo)
9.00 – 12.00 Fakkunsidoj
12.30 – 13.30 Tagmanĝo
14.00 – 17.00 Fakkunsidoj
19.00 – 21.00 Vespermanĝo kaj Internacia vespero

15a de februaro 2008 (Vendredo)
9.00 – 12.00 Fakkunsidoj
12.30 – 13.30 Tagmanĝo
14.00 Fermo.

Nepre venu!